top of page

BBA系列防火保險箱(韓國製造)

BBA系列防火保險箱 / 夾萬

全面保護您的貴重物品。

功能介紹 :

  • 1時小防火功能

  • 重型機箱結構:2.2"厚門板,3"厚機身

  • 內置玻璃重新鎖定板

  • 重型防外力破壞防撬門鉸

  • 上、側、下3面門栓 (1.26"直徑)

  • 可調節層板

  • 3柄式鍍鉻手柄

Overview
夾萬保險箱

|

Spec
Showroom
BBA-500 夾萬/保險箱

BBA-500 夾萬/保險箱

外尺寸 : H450 × W510 × D520mm H17.6 × W20.1 × D20.4in 內尺寸 : H297 × W357 × D330mm H11.6 × W14.1 × D13in 重量 : 103kg 層板 : 1 抽屜 : -

BBA-600 夾萬/保險箱

BBA-600 夾萬/保險箱

外尺寸 : H685 × W535 × D520mm H27 × W21.1 × D20.4in 內尺寸 : H532 × W382 × D330mm H21 × W15 × D13in 重量 : 152kg 層板 : 2 抽屜 : -

BBA-700 夾萬/保險箱

BBA-700 夾萬/保險箱

外尺寸 : H845 × W535 × D578mm H33.3 × W21.1 × D22.7in 內尺寸 : H692 × W382 × D388mm H27.2 × W15 × D15.3in 重量 : 190kg 層板 : 2 抽屜 : -

BBA-800 夾萬/保險箱

BBA-800 夾萬/保險箱

外尺寸 : H845 × W710 × D737mm H33.3 × W28 × D29in 內尺寸 : H692 × W557 × D547mm H27.2 × W22 × D21.4in 重量 : 280kg 層板 : 2 抽屜 : -

BBA-900 夾萬/保險箱

BBA-900 夾萬/保險箱

外尺寸 : H1054 × W710 × D737mm H41.4 × W28 × D29in 內尺寸 : H901 × W557 × D547mm H35.4 × W22 × D21.4in 重量 : 320kg 層板 : 2 抽屜 : -

BBA-1000 夾萬/保險箱

BBA-1000 夾萬/保險箱

外尺寸 : H1505 × W710 × D737mm H59.3 × W28 × D29in 內尺寸 : H1352 × W557 × D547mm H53.2 × W22 × D21.4in 重量 : 430kg 層板 : 3 抽屜 : -

Instruction

操作示範 :

Download

相關下載 :

 

宣傳單張下載

使用說明書下載

bottom of page