top of page

|

C系列手提式錢箱

C系列手提式組合密碼錢箱

雙重保險,安全可靠。

Overview

C-320

C-302

產品介紹 :

  1. 組合密碼 + 鑰匙開啓設計,雙重保障

  2. 兩層式設計,儲存更靈活

  3. 上蓋設有手挽,方便攜帶

Technical
Spec
Showroom
C-320

C-320

外尺寸 : H130 × W320 × D240mm H5.1 × W12.6 × D9.5in 重量 : 3.8kg 層板 : -

C-302

C-302

外尺寸 : H155 × W365 × D252mm H6.1 × W14.3 × D10in 重量 : 3.9kg 層板 : -

Instruction

操作示範 :

Download

相關下載 :

 

宣傳單張下載

使用說明書下載

bottom of page