top of page

|

HH-7707酒店式保險箱 / 夾萬

工藝
夾萬保險箱
夾萬保險箱

HH系列酒店式保險箱 / 夾萬

專門為酒店設計,適合酒店客房使用。

Overview
夾萬保險箱

產品功能介紹 :

  • 6位數客戶密碼,及可更改管理密碼

  • LED液晶數字顯示

  • 底部及背部設有安裝孔

 

本產品可存放15.4"或以下尺寸的手提電腦,專門針對酒店設計的面板程式

Spec
HH-7707W 夾萬/保險箱

HH-7707W 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707W 夾萬/保險箱

HH-7707W 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707W 夾萬/保險箱

HH-7707W 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707W 夾萬/保險箱

HH-7707W 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707 夾萬/保險箱

HH-7707 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707 夾萬/保險箱

HH-7707 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707 夾萬/保險箱

HH-7707 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

HH-7707 夾萬/保險箱

HH-7707 夾萬/保險箱

外尺寸: H200 × W440 × D370mm / H8 × W17.2 × D14.5in 重量: 12kg 層板: - 抽屜: -

Showroom

操作示範 :

Instruction

相關下載 :

 

宣傳單張下載

使用說明書下載

Download
bottom of page