top of page

|

 SJST系列防盜保險箱/夾萬(韓國製造)

工藝

SJST系列防盜保險箱 / 夾萬

功能與時尚共治一爐。

防盜性能及結構簡介 :

機箱整體採用12mm厚鋼板,專業級防爆竊設計,適合銀行、珠寶店以至辦公室存放大量貴重物品使用。

Overview
夾萬保險箱
夾萬保險箱
夾萬保險箱
夾萬保險箱
Spec
Showroom
SJST-600(BLACK) 夾萬/保險箱

SJST-600(BLACK) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H610 × W452 × D550mm H24 × W17.8 × D21.6in 內尺寸 : H560 × W404 × D400mm H22 × W16 × D15.6in 重量 : 250kg 層板 : 3

SJST-600 (GOLD) 夾萬/保險箱

SJST-600 (GOLD) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H610 × W452 × D550mm H24 × W17.8 × D21.6in 內尺寸 : H560 × W404 × D400mm H22 × W16 × D15.6in 重量 : 250kg 層板 : 3

SJST-800 (BLACK) 夾萬/保險箱

SJST-800 (BLACK) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H810 × W552 × D550mm H32 × W21.6 × D21.6in 內尺寸 : H760 × W510 × D400mm H30 × W20.1 × D15.6in 重量 : 260kg 層板 : 3

SJST-800 (GOLD) 夾萬/保險箱

SJST-800 (GOLD) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H810 × W552 × D550mm H32 × W21.6 × D21.6in 內尺寸 : H760 × W510 × D400mm H30 × W20.1 × D15.6in 重量 : 260kg 層板 : 3

SJST-1000 (BLACK) 夾萬/保險箱

SJST-1000 (BLACK) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H1012 × W562 × D550mm H40 × W22.1 × D21.5in 內尺寸 : H962 × W516 × D400mm H38 × W20.3 × D15.6in 重量 : 270kg 層板 : 3

SJST-1000 (GOLD) 夾萬/保險箱

SJST-1000 (GOLD) 夾萬/保險箱

外尺寸 : H1012 × W562 × D550mm H40 × W22.1 × D21.5in 內尺寸 : H962 × W516 × D400mm H38 × W20.3 × D15.6in 重量 : 270kg 層板 : 3

Instruction

操作示範 :

Download
bottom of page